سلام. اینجا قرارِ فقط به پنج تا سوال درباره خرید اینترنتی پاسخ بدید، پیشاپیش از وقتی که برای پر کردن این پرسشنامه می گذارید، ممنونیم. تنها خواهش ما از شما اینکه صادقانه و صبورانه پاسخ سوالات را تکمیل کنید.
باز هم ممنون.
Start
 
آیا تجربه خرید اینترنتی داشتید؟ا *

در صورت داشتن تجربه خاص، برای ما بنویسید.
 
ملاک شما برای خرید اینترنتی چیست؟

در صورتی که امکان خرید اینترنتی و خرید حضوری به طور همزمان وجود داشته باشد، حاضر هستید خرید اینترنتی را امتحان کنید یا خیر؟
 
آیا دیدن تصویر واقعی از کالا در خرید اینترنتی شما تاثیر دارد؟ *

بسیاری از فروشگاه های اینترنتی امکان تصویر برداری از محصول را ندارند و تصویر محصول مورد نظرشان را از طریق جستجو در اینترنت پیدا می کنند و در سایت شان منتشر می کنند.
 
اگر بستری فراهم شود که فروشگاه های اینترنتی امکان پخش ویدئو برای فروش کالاها را فراهم کنند آیا حاضر هستید از این ویژگی جدید فروشگاه های اینترنتی برای خرید خود استفاده کنید؟ *

 
به منظور بهتر کردن خرید اینترنتی، کدام راه به نظر شما مناسب تر است؟ *


Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform